Onze visie

Elements Development staat voor professionaliteit, respect, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Daarom hanteren we graag een open communicatiestijl. Enkel zo kunnen we evolueren naar het juiste evenwicht tussen alle belangen. Met regelmatige, transparante overlegmomenten wil Elements Development het verschil maken. Een project ontwikkelen is namelijk teamwork. Vertrouwen en wederzijds respect is essentieel bij alle betrokken partijen: lokale overheden, investeerders, bouwheren en eindgebruikers.

Onze visie

Elements Development staat voor professionaliteit, respect, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Daarom hanteren we graag een open communicatiestijl. Enkel zo kunnen we evolueren naar het juiste evenwicht tussen alle belangen. Met regelmatige, transparante overlegmomenten wil Elements Development het verschil maken. Een project ontwikkelen is namelijk teamwork. Vertrouwen en wederzijds respect is essentieel bij alle betrokken partijen: lokale overheden, investeerders, bouwheren en eindgebruikers.

Deze eerlijke aanpak verzekert een maximale meerwaarde voor iedereen. Ieder project start daarom met een grondige analyse van deze noden. Elke ontwikkeling maakt bovendien deel uit van een groter geheel. Het moet dus goed aansluiten bij de langetermijnvisie van de lokale overheden, de veranderende woonnoden en de specifieke aandachtspunten van de gekozen locatie.

Naar onze investeerders toe hanteren wij dezelfde aanpak: het verwachte resultaat moet realistisch zijn. Elk project wordt bijgevolg zorgvuldig uitgetekend. Onze aanpak, de gekozen architectuur of de aangewende bouwtechnieken zijn ingegeven door de locatie en de noden van ons doelpubliek. Dit is volgens Elements Development de beste garantie voor een meerwaarde op alle niveaus. We kiezen onze projecten steeds zeer zorgvuldig, namelijk daar waar we een positieve bijdrage kunnen uitoefenen op de omgeving van onze projecten.

Onze waarden

  • Enthousiasme
  • Betrokkenheid
  • Betrouwbaarheid
  • Focus
  • Professionaliteit
  • Excellentie

Luc De Pauw

Stijn Du Bois

Jef Van Beylen

Thomas Van Hemelen

Enthousiasme

Enthousiasme is voor Elements Development een topprioriteit. Deze instelling straalt rechtstreeks af op onze onderneming en ons doorzettingsvermogen draagt bij aan het succes ervan. Wij geloven sterk in het samen creëren van een positieve dynamiek, die ervoor zorgt dat komen werken een plezier wordt. Wanneer negativiteit geen kans krijgt en iedereen gemotiveerd samenwerkt, kunnen we van problemen uitdagingen maken.

Betrokkenheid

Betrokkenheid en loyauteit zijn bij ons geen loze woorden. Ons uitgangspunt is respect voor de waardigheid van ieder mens, de maatschappij en het milieu. Door ons in de leefwereld van collega’s, klanten en partners te verplaatsen, kunnen we met hen meevoelen, -denken en -plannen. Daarbij gaan we steeds op doordachte wijze te werk, vertrekkend vanuit het lokale draagvlak, maar nooit voorbijgaand aan het grotere plaatje.

Betrouwbaarheid

Wij werken en leven met open vizier en streven absolute eerlijkheid na. Ons woord is ons woord. We laten ons er niet toe verleiden meer te beloven dan we kunnen waarmaken en komen altijd onze afspraken na. Dat stelt ons in staat om de lat hoog te leggen wat samenwerkingen en resultaten betreft.

Focus

We verliezen nooit onze focus, zowel wat eigen werk als externe input betreft. Door ons op de essentie te concentreren en voorbij te gaan aan bijkomstigheden, creëren we de kans om onszelf, ons werk en onze producten continu te verbeteren. Op die manier hopen we in ons vakgebied de top te bereiken op het gebied van kennis en dienstverlening.

Professionaliteit

We hebben vakkundigheid en efficiëntie als maatstaf en blijven daarin altijd consequent. We streven naar de optimalisatie van elke samenwerking en proces, en zien toe op de naleving van plannen, afspraken, timing en budgetten. Wij trachten ons te onderscheiden door onze duidelijke, vriendelijke en efficiënte communicatie. We communiceren ruim op tijd, en spreken klare taal.

Excellentie

Bij Elements Development nemen we geen genoegen met middelmatigheid. Zowel wat ons eigen werk betreft als dat van anderen. Perfectie is niet het doel, wel het streven om binnen onze beperkingen de beste te worden in wat we kunnen zijn.